1
Extended Learning to platforma biznesowa, przygotowana przez PAIZ. To narzędzie pomagające łatwiejszą realizację celów szkolenia, przy użyciu nowoczesnej technologii – mobilnego dostępu, społecznego uczenia się albo bite-size learningu. Extended Learning umożliwia opracowanie praktyczniejszych szkoleń, wymianę doświadczeń między uczestnikami i monitoring rezultatów szkoleń. Tylko 10

Comments

    Submit a Comment
     Name : 
Who Upvoted this Story

What is XeroSec?

XeroSec is a new place for critical thinkers to have conversations, develop ideas, and analyze what is happening around the world.

We are just getting things started here, and would greatly appreciate any and all feedback.

Our goal is to provide an unfiltered space for discussion of any kind. We pledge to moderate posts as transparently as possible.

Latest Comments